8 lipca 2020

Cykl spotkań formacyjnych „Łaska i natura”

Zapraszamy na cykl konferencji psychologiczno - duchowych, które wygłosi doradca psychologiczny, Ewa Kuczkowska, twórca i wykładowca Akademii Dobrych Relacji oraz cyklu prelekcji dla osób uczestniczących we Mszy św. z modlitwą o znalezienie dobrej żony i dobrego męża. Pierwsze z trzech spotkań pt.” Łaska i natura” odbędzie się 5 lipca po Mszy Św. o 19.00. Szczegółowe informacje można znaleźć poniżej.


Cykl spotkań formacyjnych „Łaska i natura”

Św. Tomasz z Akwinu napisał „łaska buduje na naturze”. Współcześnie popularne są dwa błędy: przecenianie pracy nad naturą (w świecie), niedocenianie pracy nad naturą (we wspólnotach). Tymczasem człowiek wierzący spodziewając się wszystkiego od Boga, powinien pracować nad naturą, tak aby Boża Łaska mogła wydawać w nim jak najobfitsze owoce. Posługując się obrazem z przypowieści o siewcy (Mt 13, 3-9.18-23), powiedziałabym, że zadaniem wierzącego jest rozpoznać jaką jest glebą i starać się ją ulepszać, usuwając wszystko to, co może przeszkadzać Bożemu zamysłowi. I właśnie my, członkowie wspólnot, wydajemy się szczególnie powołani, by podejmować pracę nad sobą, a to dlatego, że dla świata jesteśmy o tyle wiarygodni w naszej wierze, o ile świadczymy o przemieniającej  mocy Jezusa. Świadek tym bardziej pociąga, a więc ewangelizuje, im bardziej jest podobny do swego Mistrza. 

Pan Jezus złożył nam obietnicę „poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,32), dotyczy ona nie tylko poznania prawdy o Bogu, o świecie i o wierze, ale również o nas samych. Prawda o sobie samym wyzwala, umożliwia rozwój i realizację celu życia. Proponowane przeze mnie konferencje, wykłady i warsztaty dają narzędzie do pracy nad sobą tak, aby charakter, postawa i zachowania tworzyły jak najlepsze warunki do wzrostu powierzanego nam daru Łaski. 

 Wersja podstawowa

(2 konferencje wstępne, 5 wykładów w dwóch cyklach tematycznych, 2 warsztaty)

 Konferencje wstępne

Godzinne konferencje wstępne mają za zadanie uzmysłowić słuchaczom zamysł i charakter proponowanego kursu, tak aby mogli świadomie zdecydować, czy chcą go przejść. Ukazując głębokie powiązania życia psychicznego i duchowego, mają zachęcić do poszerzania samoświadomości i pracy nad umiejętnościami relacyjnymi.

 

1. Konferencja  – Łaska i natura (1 godz.)

Światło Łaski – Woda Żywa w naczyniu glinianym

Mrok grzechu i nieprzebaczenia

Jaką glebą jestem - Ja realne, ja idealne, ja powinnościowe 

„Kto jednak widzi swoje błędy?” - Okno Johari 

 

2. Konferencja  – Słuchaj, Izraelu!  (1 godz.)

Wiara rodzi się ze słuchania

Jak słuchamy bliźniego, tak słuchamy Boga

Zniekształcenia percepcji czyli „uszy von Thuna”

Posługa słuchania 

 

Cykl pierwszy Moc dobrej i złej komunikacji 

 

1. Źródła nieporozumień w komunikacji (2 godziny)

Rodzaje komunikatów.

Odpowiedzialność nadawcy i odbiorcy.

Komunikat „ja” – podstawą dobrego dialogu.

„Niech wasza mowa będzie: tak, tak, nie, nie”

 

2. Dobry słuchacz pilnie poszukiwany (2 godziny)

Charakterystyka dobrego i złego słuchacza.

Style słuchania (tzw. uszy von Thun’a).

Pożytki z umiejętnego słuchania.

Ignacjańskie ocalanie wypowiedzi bliźniego

 

3. Po co ludzie mówią? (2 godziny)

Style komunikacji.

Kiedy JA spotyka TY.

Jakość komunikacji, a jakość życia.

„Mowa wasza, zawsze miła, niech będzie zaprawiona solą”

 

4. Warsztaty (2,5-3 godziny)

Powtórzenie najważniejszych treści z wykładów, ćwiczenia indywidulne i grupowe dotyczące stylów słuchania, interpretacji i spójności komunikatów niewerbalnych oraz komunikatu „ja”. Najlepiej by warsztaty odbyły się po tygodniu lub dwóch od wykładu. Optymalna grupa warsztatowa to 12-15 osób.

 

Cykl drugi Asertywność, właściwie co to takiego?

1. Wolno mi być sobą! (2 godziny)

Prawda i mity nt asertywności. 

Typy zachowań asertywnych.

Cztery prawa asertywności.

„Prawda cię wyzwoli”

 

2. Co przeszkadza w byciu sobą? (2 godziny)

Czy znam samego siebie?

Negatywne nawyki myślowe.

Straszna piątka, czyli 5 największych przeszkód asertywności

„Wystarczy ci mojej łaski”

 

3. Warsztaty (2,5-3 godziny)

Powtórzenie najważniejszych treści z wykładów, ćwiczenia indywidulne i grupowe dotyczące rozpoznawania wypowiedzi asertywnych i manipulacyjnych, asertywna odmowa i komunikowanie niezadowolenia. 

 

 

Tematy wykładów i warsztatów uzupełniających wersję podstawową - opcjonalnie

1. Granice - ochrona czy przeszkoda?

Osoba i jej granice.

Mury, dziurawe płoty, ziemia niczyja. 

Prawidłowy system granic.

„…wziął i posadził w swoim ogrodzie”- czy masz swój ogród? 

 

 

2. Fałszywe przekonania – ciche szkodniki naszego życia

Skąd się biorą i czym są przekonania?

Przekonania racjonalne i nieracjonalne.

Identyfikacja fałszywych przekonań.

Sposoby na unieszkodliwienie szkodnika.

„bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa”

 

3. Po każdym z powyższych wykładów może się też odbyć warsztat z praktycznymi ćwiczeniami utrwalającymi przekazane treści. 

 

Informacje o prowadzącej spotkania

Doradca psychologiczny Ewa Kuczkowska 

Od 19 lat należy do Wspólnoty Marana Tha, której założycielem i moderatorem jest ks. prałat Andrzej Kowalczyk. Przez kilkanaście lat wraz z mężem była animatorem prowadzącym tzw. małe grupy formacyjne.  

Ukończyła 2-letnie Studium Poradnictwa (Counsellingu) prowadzone przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie. Specjalizuje się w problemie niechcianej samotności i zaburzeń relacji. Jako counsellor odbyła już blisko 600 sesji indywidualnych. 

Od 8 lat w kościele pw św .Andrzeja Boboli w Sopocie wygłasza comiesięczne prelekcje dla uczestników mszy św. z modlitwą o dobrego męża i dobrą żonę

Od 2018 prowadzi w Dworku Sierakowskich w Sopocie autorski cykl pt. Akademia dobrych relacji. Spotkania te traktuje jako okazję do poszerzenia grona osób, które świadomie przeżywając życie, będą ambasadorami dobrych relacji w swoich środowiskach. Co miesiąc każdego wykładu słucha 70 - 100 osób. 

https://tps-dworek.pl/prawo-w-rodzinie-i-akademia-dobrych-relacji-ruszaja-zajecia-w-ramach-projektu-dom-sasiedzki-kwiecien-2018/

https://tps-dworek.pl/akademia-dobrych-relacji-15-01-2019-dom-sasiedzki-centrum/

https://tps-dworek.pl/akademia-dobrych-relacji-dom-sasiedzki-centrum/

W 2019 przeprowadziła cykl wykładów i warsztatów dedykowanych specjalnie dla animatorów Wspólnoty Marana Tha oraz przez trzy dni głosiła konferencje Wspólnocie Magnificat (2 konferencje wstępne i 5 wykładów)

Wystąpienia te, zachowując charakter edukacji psychologicznej, zostały wzbogacone o cytaty biblijne oraz treści związane z wiarą. Owocność tego kursu oraz entuzjazm z jakim uczestnicy potraktowali spotkania, podsunęły myśl, aby ten cykl zaproponować również innym wspólnotom. 

Proponowany program składa się z autonomicznych modułów, więc w zależności od potrzeb można go zrealizować w wersji podstawowej, poszerzonej lub skróconej.

ks. Tyberiusz

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
75 0.059231996536255