22 listopada 2020

Przyjęcie do grona aspirantów i ministrantów ołtarza

Uroczystość Chrystusa Króla

W niedzielę 22 listopada 2020, w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, która jest patronalnym świętem ministrantów, przeżywaliśmy podniosłą i radosną chwilę. W czasie Mszy św. o godz. 12.00 miała miejsce promocja w naszej parafialnej służbie liturgicznej.

Do grona aspirantów dołączyło czterech kandydatów, którzy wyrazili pragnienie, by podjąć zaproszenie do służby Bogu i rozpocząć czas rozeznania i próby: Franciszek Kowalik, Jakub Kowalik, Konrad Kowalik i Michał Mysior.

Ministrantami ołtarza zostali dotychczasowi aspiranci: Dawid Drężek, Mateusz Matylla, Michał Matylla oraz Dominik Mysior.

W czasie Mszy św., po homilii każdy z kandydatów został wezwany imiennie do ołtarza i wyraził wolę służenia Panu Bogu w kościele oraz podejmowania niełatwych obowiązków. 

W czasie obrzędu ustanowienia aspiranci w formie modlitwy prosili: „Panie Jezu Chryste! Ty wołasz mnie do służy liturgicznej. Wejrzyj na moje dobre chęci, umacniaj moją wolę, zachowaj od zniechęcenia. pomnażaj moją pobożność i strzeż mnie przed lenistwem, pobłogosław moim rodzicom i wychowawcom, aby pomogli mi dobrze przygotować się do pełnienia zaszczytnej służby przy ołtarzu”. 

Zewnętrznym znakiem nowo ustanowionych aspirantów stała się odtąd biała komża i czerwony znak Służby Liturgicznej, który chłopcy będą nosili w czasie Mszy św. Komża ma oznaczać czystość i piękno duszy, z jaką należy przystępować do służby przy świętych czynnościach, natomiast znak noszony na szyi oznacza przynależność do Służby Liturgicznej i ma być zachętą do sumiennego pełnia służby Bogu i ludziom.  

Druga grupa to kandydaci na ministrantów ołtarza. Na wstępie ksiądz opiekun prosił księdza proboszcza o promowanie dotychczasowych aspirantów do kolejnego stopnia Służby Liturgicznej, zapewniając, że są świadomi swoich obowiązków i godni tego, aby pełnić posługę przy ołtarzu.

Po wyrażeniu swojej woli i gotowości do służby oraz po wyznaniu wiary w rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii, ks. proboszcz uroczyście dokonał promocji kandydatów słowami: „Na większą chwałę Boga, któremu Kościół służy w Liturgii, ustanawiam Was ministrantami w stopniu ministranta ołtarza”, a następnie przypomniał o doniosłości tego wydarzenia i zadań, które przed ministrantami stoją: „Drodzy ministranci, czynicie dzisiaj kolejny krok w Waszej służbie ministranckiej, ku ołtarzowi Jezusa Chrystusa. Dobrze wiecie o tym, że Najświętszy Sakrament Eucharystii jest najcenniejszym skarbem, jaki posiada Kościół, że podczas Eucharystycznej Ofiary, tj. Mszy świętej, Jezus Chrystus ponawia swoją zbawczą Ofiarę i daje samego siebie jako pokarm dla naszych dusz. Starajcie się więc żyć pełniej Mszą świętą, uczcie się siebie samych składać w ofierze Bogu, a święty Pokarm z ołtarza, przy którym usługujecie, niech się stanie dla Was umocnieniem w walce o własną świętość”.

Po słowach pouczenia, nowo wybrani ministranci złożyli swoje ślubowanie, dziękując Bogu za to że mogą coraz bardziej przybliżać się do Niego, przyrzekając swoją służbę pełnić gorliwie i z radością, szanując wszystkie rzeczy potrzebne do sprawowania świętej liturgii, a szczególnie ołtarz - miejsce sprawowania Najświętszej Eucharystii.

Po słowach przyrzeczenia celebrans udzielił nowym ministrantom specjalnego błogosławieństwa, aby dobry Bóg sprawił, by  natchnieni i prowadzeni przez Niego, zachowywali prawość w myślach i uczynkach, byli wierny powołaniu ministranckiemu i zasłużyli na służbę w liturgii niebiańskiej.

Od tego momentu zewnętrznym znakiem ministranta stał się kołnierz (pelerynka) noszona na komży.

Gratulujemy i życzymy wytrwałości w służbie Chrystusowi Królowi. Z ministranckim pozdrowieniem: Króluj nam Chryste - zawsze i wszędzie!

Od tego momentu w naszej parafii mamy dwudziestu chłopców i mężczyzn służących Bogu przy ołtarzu, w tym dziesięciu lektorów, czyli ministrantów Słowa Bożego oraz dwóch zakrystianów, posługujących w zakrystii naszego kościoła. 

ks. Wojciech Lange

Ania

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
96 0.056087017059326