23 lutego 2021

Każda niedziela Wielkiego Postu ma swoje znaczenie.

Każda niedziela Wielkiego Postu ma swoje znaczenie. 

 

I niedziela Wielkiego Postu – Odnowa

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół daje nam program odnowienia naszego chrześcijańskiego życia. Wielki Post ma być czasem walki z grzechem, który jest skutkiem grzechu pierworodnego. Święty Paweł w Liście do Rzymian pisze: „jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi”. To posłuszeństwo Jezusa, które powinniśmy szczególnie w Wielkim Poście naśladować widoczne jest w Ewangelii, która ukazuje kuszenie na pustyni i triumf Chrystusa nas szatanem.

II Niedziela Wielkiego Postu – Przemiana

Druga niedziela przypomina nam o potrzebie duchowej przemiany, co szczególnie obrazuje Ewangelia o Przemienieniu Pana Jezusa na górze Tabor. Czytania mówią z kolei o powołaniu do zmiany swojego życia. Jak mówi św. Paweł, mamy znosić nasze trudy mocą Bożą. To ona ma nam dawać siłę do działania. Musimy się na nią otworzyć, stąd wielka potrzeba naszej wewnętrznej, duchowej przemiany. Pan Jezus schodząc z uczniami z góry Tabor zapowiada im swoje zmartwychwstanie. O tym też musimy pamiętać – nasza przemiana nie może odbyć kiedyś, ona musi nastąpić jak najszybciej, gdyż już niedługo Syn Boży wstanie z martwych.

III Niedziela Wielkiego Postu – Trwanie w wierze

Trzecia niedziela mówi nam o żywej wodzie, której źródłem jest Jezus. Wszystko co mamy pochodzi od Jezusa. Św. Paweł pisze: „Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej”. Ważne jest to, żeby nie trwonić tego co otrzymaliśmy.

IV Niedziela Wielkiego Postu – Radość

Czwarta Niedziela nazywana jest od pierwszego słowa antyfony na wejście Niedzielą Radości (laetare). Radowanie się w Wielkim Poście może wydawać się dziwne, a jednak Kościół w tę wyjątkową niedzielę do niej zachęca. Św. Paweł pisze: „Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości”. Na półmetku Wielkiego Postu mamy cieszyć się ze świadomości, że pokuta i umartwienie to tylko środki do celu, że prowadzą nas one ku oczyszczeniu.

V Niedziela Wielkiego Postu – Przygotowanie na śmierć

Dawniej piąta niedziela Wielkiego Postu otwierała tzw. Okres Męki Pańskiej szczególnie akcentujący przygotowanie Pana Jezusa do swojej kaźni i męczeńskiej śmierci. Chrystus w dzisiejszej Ewangelii mówi: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie”, po czym wskrzesza z martwych Łazarza. Przypomina nam to o tym jak niewiele znaczy śmierć w obliczu życia wiecznego. Jest ona tylko kolejnym etapem na naszej drodze, tak jak śmierć Jezusa była kolejnym etapem na drodze ludzkiego odkupienia.

VI Niedziela Wielkiego Postu (Palmowa) – Zwycięstwo nad szatanem

Niedziela Palmowa przedstawia nam w sposób skrótowy całą tajemnicę wielkanocną – od męki do zmartwychwstania. W tę niedzielę śpiewana jest męka Pańska – warto zauważyć jaki ona ma charakter. W śpiewie męki nie ma smutku i rozpaczy – męka Jezusa stała się przecież naszym zwycięstwem. Chrystus na krzyżu nie przegrywa, ale zwycięża – stąd triumfalny charakter liturgii, procesja z palmami, czerwone szaty mające być symbolem władzy królewskiej itd. 

Źródło: https://misyjne.pl/kazda-niedziela-wielkiego-postu-ma-swoje-znaczenie/

Ania

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
76 0.059988975524902