23 października 2022

Niedziela Misyjna

18 października w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyła się konferencja prasowa z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Misyjnego, w Polsce zwanego Niedzielą Misyjną. Spotkanie rozpoczął bp Jan Piotrowski, przewodniczący KEP ds. Misji, przybliżając ideę i znaczenie Światowego Dnia Misyjnego w Kościele powszechnym. Przewodniczący KEP ds. Misji podkreślił aktualność nakazu misyjnego Jezusa „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19), a nawiązując do tegorocznego orędzia Franciszka na Niedzielę Misyjną powiedział: „Orędzie misyjne wydawane przez papieża od 1926 r., jest takim małym katechizmem, które uświadamia nam co roku, że wszyscy ochrzczeni są misjonarzami. Zwrócił uwagę, że pierwszą ziemią misyjną jest ludzkie serce. „Misje nie mają strategii, bo to nie jest ludzkie dzieło. Przede wszystkim trzeba być posłusznym Duchowi Świętemu” – dodał.

Następnie dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych ks. dr Maciej Będziński przedstawił istotę Papieskich Dzieł Misyjnych jako ogólnoświatowej sieci pomocy zarówno materialnej, jak duchowej Kościołowi misyjnemu. Przytoczył słowa papieża Franciszka z orędzia: „Ten sam Duch, który prowadzi Kościół powszechny, inspiruje także zwyczajnych mężczyzn i kobiety do nadzwyczajnych misji. I tak się stało dokładnie dwieście lat temu, gdy pewna młoda Francuzka, Paulina Jaricot, zainicjowała Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Chociaż sama żyła w niedostatku, poszła za Bożym natchnieniem, tworząc sieć modlitwy i zbiórek na rzecz misjonarzy, żeby wierni mogli czynnie uczestniczyć w misji «aż po krańce ziemi». Z tego genialnego pomysłu narodził się Światowy Dzień Misyjny, który obchodzimy co roku, a z którego ofiary, zbierane we wszystkich wspólnotach, przeznaczone są na fundusz powszechny, poprzez który papież wspiera działalność misyjną”.

„Papieskie Dzieła Misyjne są po to, by budzić w nas chęć, budzić w nas radość do realizacji hasła <Będziecie moimi świadkami> – podkreślił ks. Będziński.

Obecny na konferencji sekretarz krajowy PDRW i PDPA ks. Jarosław Tomaszewski, misjonarz w Urugwaju w latach 2013-2021, przedstawił bilans Niedzieli Misyjnej 2021 roku.

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce w roku 2022 sfinansowały projekty na kwotę 1 024 202,71 USD, z czego 621 335,74 USD przeznaczono na projekty w krajach kontynentu afrykańskiego (Burundi i Liberia) i 183 818,23 USD azjatyckiego (Tajwan i Tadżykistan) oraz 219 048,74 USD przekazały na pomoc w utrzymaniu domów studenckich w Rzymie dla kleryków i sióstr zakonnych z krajów misyjnych – podsumował sekretarz krajowy PDRW i PDPA.

W Burundi środki zostały przeznaczone m.in. na remont kościoła parafialnego w Gisyo, odbudowę klasztoru sióstr Bene-Tereziya w Murehe, budowę domów parafialnych w Mwika i Gatabo oraz klasztoru braci Bene Paulo w Kirambi. Natomiast w Liberii – na realizację projektu edukacyjnego w szkołach, parafiach i placówkach oświatowych w trzech diecezjach na temat szkodliwości środków antykoncepcyjnych oraz nauki Kościoła z tym związanej. Inny projekt dotyczy budowania potencjału w zakresie przywództwa i zarządzania dla personelu diecezjalnego.

Na kontynencie azjatyckim, zarówno w Tajwanie, jak i Tadżykistanie, wsparto projekty kształcenia katechistów oraz budowy kaplic i świątyń.

Ksiądz Jarosław Tomaszewski zwrócił uwagę na sytuację kryzysu ekonomicznego, która może zamknąć nas w autoreferencyjności, czyli myśleniu tylko o sobie, w tym przypadku zabezpieczeniu finansowym. Zachęcając do wsparcia misji i misjonarzy w Niedzielę Misyjną, posłużył się jedną z mądrości ludowych: „W obliczu kryzysu nie myśl o swoim spichlerzu, bo jak będziesz się tylko zabezpieczał, wiele stracisz, a jak zaczniesz się dzielić, to będziesz zyskiwał”.

Natomiast siostra Monika Juszka RMI, sekretarz krajowa Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, zaprezentowała pomysły angażowania dzieci w Niedzielę Misyjną i Tydzień Misyjny. S. Juszka zauważyła, że warto i powinno się angażować dzieci do przeżywania Niedzieli Misyjnej np. poprzez animację Mszy św. czy nabożeństw różańcowych. „W tym roku pragniemy rozpropagować akcję +Wszystkie kolory misji+: proponujemy w szkole, aby przez cały Tydzień Misyjny uczniowie przychodzili ubrani na inny kolor misyjny” – zauważyła

Siostra Monika Juszka zaprezentowała też działalność Papieskiej Unii Misyjnej, która umisyjnia osoby duchowne. Zachęciła zgromadzenia zakonne do włączenia się w obchody Niedzieli Misyjnej i Tygodnia Misyjnego poprzez modlitwę i ofiarę.

Elżbieta i Zbigniew Jęczmykowie, świeccy misjonarze.

Gośćmi konferencji byli także świeccy misjonarze – małżeństwo Elżbieta i Zbigniew Jęczmykowie, którzy opowiedzieli o swoim doświadczeniu misyjnym w Tanzanii. „Najpierw były pragnienia i wyobrażenia o pracy misyjnej w Afryce, potem realizacja powołania w małżeństwie, co oddaliło wyjazd na misje. W momencie przejścia na emeryturę wróciłam razem z mężem do pomysłu realizacji tego mojego wielkiego marzenia. Skontaktowaliśmy się ze Stowarzyszeniem Misji Afrykańskich, które posłało nas do opieki nad dziećmi niewidomymi, głuchoniemymi i albinosami. Nauczyliśmy się tam wielu rzeczy, których wcześniej nie dostrzegaliśmy. Zetknęliśmy się z osobami odrzuconymi z powodu niepełnosprawności, ale uśmiechniętymi i szczęśliwymi. Obecnie uwrażliwiamy nasze wnuki na potrzeby innych, także tych, którzy mieszkają w dalekich krajach” – powiedziała p. Elżbieta. „To doświadczenie misyjne nauczyło nas dziękować Bogu za wszystko” – dodał p. Zbigniew.

Aktualnie państwo Jęczmykowie pracują z dziećmi niewidomymi w Laskach pod Warszawą.

Obecnie 40% krajów na świecie to są wciąż terytoria misyjne.

Niedziela Misyjna to taki dzień w roku, kiedy każdy z nas może pomóc misyjnym terytoriom we wszystkich częściach świata, niosąc Chrystusową Ewangelię nadziei i miłości. Warto budować Kościół, aby każdy człowiek zagubiony, poszukujący, ubogi i potrzebujący mógł doświadczyć Bożej miłości.

mk/pdm

ks. Wojciech

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
79 0.056610107421875