Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie" . (KKK, 1213)

ZGŁOSZENIE CHRZTU W BIURZE PARAFIALNYM

 • Rodzice dziecka zgłaszają się do kancelarii parafialnej najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym chrztem dziecka.
 • Sakramentu chrztu udzielamy w pierwszą niedzielę miesiąca oraz w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia i w Poniedziałek Wielkanocny w czasie Mszy świętej o godz. 13.15.
 • Podczas pierwszego spotkania należy przedstawić: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z USC, dane osobowe rodziców dziecka i rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania).
 • Rodzice i rodzice chrzestni są zobowiązani do udziału w katechezie oraz pojednania z Bogiem w sakramencie pokuty i pojednania (fakt ten powinien być potwierdzony na odpowiednich formularzach).
 • Katecheza odbywa się w sobotę poprzedzającą chrzest o godz. 19.00 w salce w Domu Katolickim.
 • W przypadku, gdy dziecko mające przyjąć chrzest nie należy do naszej parafii, dodatkowo wymagana jest zgoda na chrzest od proboszcza parafii zamieszkania.

ZASADY DOTYCZĄCE CHRZESTNEGO

1. Przyjmujący chrzest powinien mieć chrzestnego.

2. Rodzic chrzestny winien dziecko, wraz z rodzicami, przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki. [Kan. 872].

3. Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych [kan. 873 KPK]

4. Rodzice chrzestni muszą przedstawić świadectwa kwalifikacyjne wystawione przez własną parafię. Świadectwa te należy dostarczyć w dniu spisywania aktu chrztu, a najpóźniej w dniu chrztu świętego.

5. Do przyjęcia zadań chrzestnego, według Kodeksu Prawa Kanonicznego [KPK 874], może być dopuszczony ten kto:

 • Jest wyznaczony przez rodziców dziecka.
 • Ukończył 16 lat.
 • Jest katolikiem, bierzmowanym, przyjął już Sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 • Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej (oznacza to, że może korzystać ze wszystkich sakramentów)
 • Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest

6. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu. [Kan 874]

7. Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty.

INNE UWAGI

 • Na chrzest należy przygotować świecę chrzcielną oraz białą szatę. Zwyczajowo zajmują się tym chrzestni.
 • Fotograf i/lub filmujący winni zgłosić się przed chrztem do księdza udzielającego chrztu w celu ustalenia zasad i możliwości filmowania i fotografowania.
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
93 0.062375783920288